Aktywny II

Od najmłodszych lat jestem związany ze środowiskiem sochaczewskiej 14 DH im 14 Pułku Ułanów Jazłowieckiech, dziś jestem już rezerwistą drużyny, ale ciągle (w ramach swoich możliwości) staram się być aktywnym instruktorem harcerskim. Kawaleria Harcerska to wielka życiowa przygoda, dzięki niej miałem możliwości zetknięcia się z wspaniałymi ludźmi i tradycjami Wojska Polskiego II RP. Przedwojenni oficerowie kawalerii, to dla mnie niedościgniony wzorzec odwagi, ludzkiego hartu ducha i prawdziwego polskiego patriotyzmu. Wierze, że ludzie grup rekonstrukcyjne pod swoimi historycznymi mundurami, wzbudzającymi tyle pięknych emocji, pielęgnują także tego rycerskiego ducha.

dodaj do znajomych napisz

Moje wpisy rekonstrukcyjne: